1991 Yılı Artvin Seçim Sonuçları

Yıl :
1991
Katılım Oranı:
% 79,49
Toplam Sandık Sayısı :
560
Milletvekili Sayısı:
2
Toplam Seçmen Sayısı :
136171
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
108239
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
105625
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
195
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861991 Yılı Artvin İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 31
33,124
%31
1 - LİSTE
% 27
29,188
%27
1 - LİSTE
% 26
27,809
%26
0
% 8
9,366
%8
0
% 5
5,375
%5
0
% 0
763
%0
0
% 0
0
%0
0


1991 Yılı Artvin İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 41
4,088
%41
% 46
4,442
%46
% 35
5,017
%35
% 39
5,872
%39
% 35
5,631
%35
% 31
1,812
%31
% 45
8,142
%45
% 32
5,664
%32

1991 Yılı Artvin İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri