1991 Yılı Antalya Seçim Sonuçları

Yıl :
1991
Katılım Oranı:
% 87,13
Toplam Sandık Sayısı :
2011
Milletvekili Sayısı:
9
Toplam Seçmen Sayısı :
587541
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
511899
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
499565
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
924
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861991 Yılı Antalya İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 43
216,096
%43
6 - LİSTE
% 23
115,693
%23
2 - LİSTE
% 20
100,431
%20
1 - LİSTE
% 8
44,129
%8
0
% 4
20,839
%4
0
% 0
2,377
%0
0
% 0
0
%0
0


1991 Yılı Antalya İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 32
2,197
%32
% 39
19,628
%39
% 42
9,906
%42
% 49
8,741
%49
% 34
6,723
%34
% 36
3,342
%36
% 31
1,627
%31
% 49
4,256
%49
% 55
12,851
%55
% 49
2,972
%49
% 32
8,723
%32
% 37
8,581
%37
% 43
18,711
%43
% 42
82,740
%41
% 65
25,708
%65

1991 Yılı Antalya İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri