1991 Yılı Ankara Seçim Sonuçları

Yıl :
1991
Katılım Oranı:
% 83,92
Toplam Sandık Sayısı :
6906
Milletvekili Sayısı:
23
Toplam Seçmen Sayısı :
1937301
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
1625758
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
1587685
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
2938
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861991 Yılı Ankara İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 24
391,322
%24
7 - LİSTE
% 23
375,117
%23
7 - LİSTE
% 23
369,249
%23
7 - LİSTE
% 17
280,027
%17
2 - LİSTE
% 10
165,426
%10
0
% 0
5,962
%0
0
% 0
582
%0
0


1991 Yılı Ankara İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 28
1,702
%28
% 24
48,834
%24
% 32
2,895
%32
% 29
4,907
%29
% 34
7,675
%34
% 33
2,316
%33
% 34
132,793
%34
% 31
7,716
%31
% 24
4,495
%24
% 27
7,014
%27
% 22
536
%22
% 25
4,987
%25
% 38
2,644
%38
% 28
7,347
%28
% 29
3,312
%29
% 34
3,709
%34
% 23
63,464
%23
% 32
5,475
%32
% 27
54,708
%27
% 41
9,232
%41
% 27
12,912
%27
% 25
12,131
%25
% 29
5,991
%29
% 24
43,805
%24

1991 Yılı Ankara İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri