1991 Yılı Amasya Seçim Sonuçları

Yıl :
1991
Katılım Oranı:
% 85,39
Toplam Sandık Sayısı :
795
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
208548
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
178075
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
173286
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
321
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861991 Yılı Amasya İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 26
45,247
%26
3 - LİSTE
% 24
42,446
%24
0
% 22
39,760
%22
0
% 19
34,617
%19
0
% 6
10,526
%6
0
% 0
690
%0
0
% 0
0
%0
0


1991 Yılı Amasya İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 28
2,768
%28
% 46
9,060
%46
% 34
1,364
%34
% 25
15,196
%25
% 28
9,790
%28
% 27
6,274
%27
% 28
6,758
%28

1991 Yılı Amasya İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri