1991 Yılı Aksaray Seçim Sonuçları

Yıl :
1991
Katılım Oranı:
% 89,15
Toplam Sandık Sayısı :
580
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
141682
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
126313
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
122409
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
227
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861991 Yılı Aksaray İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 27
33,990
%27
2 - LİSTE
% 26
32,954
%26
1 - LİSTE
% 22
27,827
%22
0
% 15
19,128
%15
0
% 6
7,933
%6
0
% 0
505
%0
0
% 0
72
%0
0


1991 Yılı Aksaray İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 31
2,185
%31
% 34
3,091
%34
% 26
1,928
%26
% 28
1,430
%28
% 28
20,774
%28
% 30
5,224
%30
% 26
946
%26

1991 Yılı Aksaray İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri