1991 Yılı Ağrı Seçim Sonuçları

Yıl :
1991
Katılım Oranı:
% 76,39
Toplam Sandık Sayısı :
788
Milletvekili Sayısı:
4
Toplam Seçmen Sayısı :
167784
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
128171
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
122822
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
227
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861991 Yılı Ağrı İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 28
34,618
%28
2 - LİSTE
% 26
32,650
%26
2 - LİSTE
% 22
27,301
%22
0
% 15
18,848
%15
0
% 4
5,502
%4
0
% 2
3,104
%2
0
% 0
799
%0
0


1991 Yılı Ağrı İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 32
3,494
%32
% 37
8,836
%37
% 33
3,886
%33
% 35
2,423
%35
% 28
34,607
%28
% 47
10,671
%47
% 36
2,623
%36
% 40
4,188
%40

1991 Yılı Ağrı İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri