1991 Yılı Afyon Seçim Sonuçları

Yıl :
1991
Katılım Oranı:
% 87,77
Toplam Sandık Sayısı :
1366
Milletvekili Sayısı:
6
Toplam Seçmen Sayısı :
361724
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
317492
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
306818
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
568
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861991 Yılı Afyon İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 36
110,757
%36
4 - LİSTE
% 22
67,635
%22
2 - LİSTE
% 19
58,542
%19
0
% 14
45,904
%14
0
% 7
22,414
%7
0
% 0
1,566
%0
0
% 0
0
%0
0


1991 Yılı Afyon İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 45
3,157
%45
% 36
1,590
%36
% 34
7,013
%34
% 40
7,198
%40
% 40
3,705
%40
% 41
2,926
%41
% 41
11,720
%41
% 36
8,640
%35
% 39
1,825
%39
% 31
2,349
%31
% 38
5,362
%38
% 37
3,319
%37
% 34
1,277
%34
% 33
22,164
%33
% 35
9,924
%35
% 37
8,310
%37
% 36
7,642
%36
% 30
3,455
%30

1991 Yılı Afyon İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri