1991 Yılı Adıyaman Seçim Sonuçları

Yıl :
1991
Katılım Oranı:
% 79,94
Toplam Sandık Sayısı :
856
Milletvekili Sayısı:
4
Toplam Seçmen Sayısı :
220107
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
175955
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
171538
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
317
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861991 Yılı Adıyaman İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 27
46,632
%27
4 - LİSTE
% 24
42,776
%24
0
% 24
42,770
%24
0
% 20
34,876
%20
0
% 2
3,852
%2
0
% 0
632
%0
0
% 0
0
%0
0


1991 Yılı Adıyaman İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 36
10,367
%36
% 27
2,097
%27
% 28
2,553
%28
% 38
7,102
%38
% 34
9,283
%34
% 30
19,578
%30
% 29
1,292
%29
% 35
2,268
%35
% 37
1,689
%37

1991 Yılı Adıyaman İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri