1991 Yılı Adana Seçim Sonuçları

Yıl :
1991
Katılım Oranı:
% 80,74
Toplam Sandık Sayısı :
3440
Milletvekili Sayısı:
14
Toplam Seçmen Sayısı :
1015913
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
820230
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
798783
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
1479
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861991 Yılı Adana İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 29
239,377
%29
10 - LİSTE
% 22
176,264
%22
3 - LİSTE
% 21
169,175
%21
1 - LİSTE
% 14
117,303
%14
0
% 11
93,119
%11
0
% 0
3,155
%0
0
% 0
390
%0
0


1991 Yılı Adana İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 37
3,857
%37
% 29
2,759
%29
% 30
21,924
%30
% 33
8,752
%33
% 42
4,506
%42
% 43
6,759
%43
% 32
17,869
%32
% 37
7,112
%37
% 42
5,845
%42
% 38
19,415
%38
% 31
22,307
%31
% 27
2,478
%27
% 37
3,596
%37
% 26
70,476
%26
% 32
3,507
%32
% 39
4,686
%39
% 25
35,437
%25

1991 Yılı Adana İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri