1987 Yılı Zonguldak Seçim Sonuçları

Yıl :
1987
Katılım Oranı:
% 95,52
Toplam Sandık Sayısı :
1982
Milletvekili Sayısı:
9
Toplam Seçmen Sayısı :
561542
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
536387
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
521790
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
1044
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861987 Yılı Zonguldak İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 26
140,548
%26
0
% 24
129,703
%24
5 - LİSTE
% 24
128,109
%24
4 - LİSTE
% 16
86,331
%16
0
% 5
26,163
%5
0
% 1
7,315
%1
0
% 0
3,162
%0
0
% 0
459
%0
0


1987 Yılı Zonguldak İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 31
23,507
%31
% 32
17,001
%32
% 33
16,878
%33
% 36
3,491
%36
% 26
24,045
%26
% 31
22,659
%31
% 29
1,605
%29
% 29
34,857
%29
% 35
8,621
%35
% 31
6,519
%31

1987 Yılı Zonguldak İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri