1987 Yılı Yozgat Seçim Sonuçları

Yıl :
1987
Katılım Oranı:
% 94,46
Toplam Sandık Sayısı :
1076
Milletvekili Sayısı:
5
Toplam Seçmen Sayısı :
246618
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
232967
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
228160
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
456
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861987 Yılı Yozgat İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 45
103,001
%45
5 - LİSTE
% 18
41,191
%18
0
% 10
24,547
%10
0
% 9
21,721
%9
0
% 8
18,547
%8
0
% 5
13,660
%5
0
% 2
5,493
%2
0
% 0
0
%0
0


1987 Yılı Yozgat İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 54
14,065
%54
% 40
10,930
%40
% 41
5,793
%41
% 44
12,773
%44
% 45
19,208
%45
% 44
8,804
%44
% 41
6,020
%41
% 49
16,773
%49
% 38
8,421
%38

1987 Yılı Yozgat İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri