1987 Yılı Van Seçim Sonuçları

Yıl :
1987
Katılım Oranı:
% 92,47
Toplam Sandık Sayısı :
900
Milletvekili Sayısı:
5
Toplam Seçmen Sayısı :
198988
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
184008
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
173198
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
346
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861987 Yılı Van İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 25
43,927
%25
5 - LİSTE
% 17
30,064
%17
0
% 14
24,539
%14
0
% 14
24,388
%14
0
% 14
24,331
%14
0
% 9
16,872
%9
0
% 4
7,120
%4
0
% 1
1,957
%1
0


1987 Yılı Van İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 43
5,834
%43
% 34
2,846
%34
% 28
7,096
%28
% 43
6,068
%43
% 28
3,635
%28
% 20
12,255
%20
% 38
7,844
%38
% 27
4,900
%27

1987 Yılı Van İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri