1987 Yılı Uşak Seçim Sonuçları

Yıl :
1987
Katılım Oranı:
% 96,04
Toplam Sandık Sayısı :
600
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
155735
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
149569
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
145872
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
292
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861987 Yılı Uşak İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 39
58,027
%39
3 - LİSTE
% 29
42,771
%29
0
% 14
20,995
%14
0
% 9
13,923
%9
0
% 3
5,679
%3
0
% 2
3,068
%2
0
% 0
1,409
%0
0
% 0
0
%0
0


1987 Yılı Uşak İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 36
7,950
%36
% 41
9,100
%41
% 35
3,600
%35
% 40
28,313
%40
% 38
4,240
%38
% 45
4,820
%45

1987 Yılı Uşak İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri