1987 Yılı Tunceli Seçim Sonuçları

Yıl :
1987
Katılım Oranı:
% 90,10
Toplam Sandık Sayısı :
488
Milletvekili Sayısı:
2
Toplam Seçmen Sayısı :
65212
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
58754
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
57503
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
115
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861987 Yılı Tunceli İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 54
31,531
%54
2 - LİSTE
% 19
10,973
%19
0
% 18
10,921
%18
0
% 4
2,346
%4
0
% 1
832
%1
0
% 0
563
%0
0
% 0
337
%0
0
% 0
0
%0
0


1987 Yılı Tunceli İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 56
3,281
%56
% 68
3,308
%68
% 69
6,420
%69
% 47
6,126
%47
% 60
2,037
%60
% 60
4,058
%60
% 46
4,466
%46
% 74
3,692
%74

1987 Yılı Tunceli İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri