1987 Yılı Trabzon Seçim Sonuçları

Yıl :
1987
Katılım Oranı:
% 91,57
Toplam Sandık Sayısı :
1378
Milletvekili Sayısı:
7
Toplam Seçmen Sayısı :
376594
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
344832
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
336683
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
673
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861987 Yılı Trabzon İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 36
123,985
%36
6 - LİSTE
% 18
63,271
%18
1 - LİSTE
% 16
57,130
%16
0
% 11
37,631
%11
0
% 11
37,479
%11
0
% 4
14,068
%4
0
% 0
3,119
%0
0
% 0
0
%0
0


1987 Yılı Trabzon İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 43
22,544
%43
% 35
7,993
%35
% 37
5,848
%37
% 36
4,736
%36
% 35
6,358
%35
% 34
33,849
%34
% 28
9,508
%28
% 30
6,018
%30
% 42
4,221
%42
% 44
18,520
%44
% 39
5,190
%39

1987 Yılı Trabzon İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri