1987 Yılı Tokat Seçim Sonuçları

Yıl :
1987
Katılım Oranı:
% 94,48
Toplam Sandık Sayısı :
1338
Milletvekili Sayısı:
6
Toplam Seçmen Sayısı :
332145
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
313820
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
307006
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
614
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861987 Yılı Tokat İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 34
104,652
%34
4 - LİSTE
% 24
74,933
%24
2 - LİSTE
% 17
54,785
%17
0
% 8
26,672
%8
0
% 7
23,113
%7
0
% 5
18,185
%5
0
% 1
4,666
%1
0
% 0
0
%0
0


1987 Yılı Tokat İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 36
5,471
%36
% 39
7,030
%39
% 29
13,240
%29
% 37
25,871
%37
% 28
11,429
%28
% 42
9,034
%42
% 31
16,792
%31
% 38
17,360
%38

1987 Yılı Tokat İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri