1987 Yılı Tekirdağ Seçim Sonuçları

Yıl :
1987
Katılım Oranı:
% 95,52
Toplam Sandık Sayısı :
840
Milletvekili Sayısı:
4
Toplam Seçmen Sayısı :
242042
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
231205
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
228331
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
457
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861987 Yılı Tekirdağ İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 33
76,716
%33
2 - LİSTE
% 31
71,001
%31
2 - LİSTE
% 18
43,282
%18
0
% 12
29,490
%12
0
% 2
4,826
%2
0
% 0
1,906
%0
0
% 0
1,110
%0
0
% 0
0
%0
0


1987 Yılı Tekirdağ İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 37
6,308
%37
% 41
19,627
%41
% 27
7,237
%27
% 31
11,100
%31
% 37
21,098
%37
% 31
4,000
%31
% 35
6,236
%35
% 45
7,036
%45

1987 Yılı Tekirdağ İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri