1987 Yılı Sivas Seçim Sonuçları

Yıl :
1987
Katılım Oranı:
% 91,89
Toplam Sandık Sayısı :
1922
Milletvekili Sayısı:
7
Toplam Seçmen Sayısı :
350270
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
321863
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
314683
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
629
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861987 Yılı Sivas İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 39
124,236
%39
6 - LİSTE
% 26
82,174
%26
1 - LİSTE
% 12
40,076
%12
0
% 7
23,243
%7
0
% 7
22,292
%7
0
% 5
18,416
%5
0
% 1
4,246
%1
0
% 0
0
%0
0


1987 Yılı Sivas İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 67
12,621
%67
% 40
6,955
%40
% 45
6,730
%45
% 36
5,423
%36
% 56
5,687
%56
% 37
8,287
%37
% 52
5,059
%52
% 36
43,261
%36
% 38
9,710
%38
% 66
14,991
%66
% 42
10,847
%42
% 35
5,912
%35

1987 Yılı Sivas İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri