1987 Yılı Sinop Seçim Sonuçları

Yıl :
1987
Katılım Oranı:
% 93,86
Toplam Sandık Sayısı :
675
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
143812
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
134986
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
130358
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
261
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861987 Yılı Sinop İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 30
39,187
%30
1 - LİSTE
% 22
29,479
%22
1 - LİSTE
% 22
28,924
%22
1 - LİSTE
% 16
22,107
%16
0
% 4
6,487
%4
0
% 1
2,419
%1
0
% 1
1,755
%1
0
% 0
0
%0
0


1987 Yılı Sinop İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 30
5,726
%30
% 35
10,100
%35
% 32
4,982
%32
% 25
2,640
%25
% 34
7,942
%34
% 31
7,732
%31
% 38
3,522
%38

1987 Yılı Sinop İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri