1987 Yılı Siirt Seçim Sonuçları

Yıl :
1987
Katılım Oranı:
% 93,74
Toplam Sandık Sayısı :
869
Milletvekili Sayısı:
5
Toplam Seçmen Sayısı :
179681
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
168439
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
161777
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
324
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861987 Yılı Siirt İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 27
45,132
%27
3 - LİSTE
% 24
38,966
%24
0
% 22
37,017
%22
2 - LİSTE
% 17
28,055
%17
0
% 4
7,768
%4
0
% 1
2,833
%1
0
% 0
1,120
%0
0
% 0
886
%0
0


1987 Yılı Siirt İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 31
12,918
%31
% 29
2,519
%29
% 38
3,163
%38
% 28
4,022
%28
% 32
5,418
%32
% 35
6,007
%35
% 31
8,174
%31
% 30
2,059
%30
% 31
2,391
%31
% 31
2,926
%31
% 40
2,696
%40

1987 Yılı Siirt İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri