1987 Yılı Şanlıurfa Seçim Sonuçları

Yıl :
1987
Katılım Oranı:
% 92,11
Toplam Sandık Sayısı :
1332
Milletvekili Sayısı:
7
Toplam Seçmen Sayısı :
311110
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
286568
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
270845
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
542
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861987 Yılı Şanlıurfa İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 36
97,597
%36
7 - LİSTE
% 18
50,104
%18
0
% 14
40,509
%14
0
% 11
32,237
%11
0
% 10
27,605
%10
0
% 6
18,421
%6
0
% 1
2,721
%1
0
% 0
1,651
%0
0


1987 Yılı Şanlıurfa İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 69
14,753
%69
% 27
5,161
%27
% 35
6,609
%35
% 32
4,308
%32
% 37
4,342
%37
% 33
3,318
%33
% 31
28,303
%31
% 41
16,180
%41
% 23
4,334
%23
% 40
11,612
%40

1987 Yılı Şanlıurfa İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri