1987 Yılı Samsun Seçim Sonuçları

Yıl :
1987
Katılım Oranı:
% 94,24
Toplam Sandık Sayısı :
2066
Milletvekili Sayısı:
9
Toplam Seçmen Sayısı :
577580
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
544338
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
530085
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
1061
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861987 Yılı Samsun İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 30
163,137
%30
5 - LİSTE
% 30
162,823
%30
4 - LİSTE
% 17
94,825
%17
0
% 11
58,346
%11
0
% 6
31,959
%6
0
% 2
13,717
%2
0
% 0
3,898
%0
0
% 0
1,380
%0
0


1987 Yılı Samsun İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 28
7,556
%28
% 34
27,619
%34
% 37
29,966
%37
% 29
8,966
%29
% 35
7,927
%35
% 33
4,844
%33
% 34
62,934
%34
% 31
14,844
%31
% 41
17,413
%41

1987 Yılı Samsun İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri