1987 Yılı Sakarya Seçim Sonuçları

Yıl :
1987
Katılım Oranı:
% 92,33
Toplam Sandık Sayısı :
1349
Milletvekili Sayısı:
6
Toplam Seçmen Sayısı :
356457
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
329134
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
322187
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
644
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861987 Yılı Sakarya İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 34
111,400
%34
4 - LİSTE
% 26
86,136
%26
2 - LİSTE
% 14
46,059
%14
0
% 10
34,127
%10
0
% 10
32,732
%10
0
% 2
9,442
%2
0
% 0
2,101
%0
0
% 0
190
%0
0


1987 Yılı Sakarya İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 36
13,230
%36
% 39
14,675
%39
% 32
9,243
%32
% 47
16,578
%47
% 30
3,583
%30
% 32
51,765
%32
% 28
3,230
%28

1987 Yılı Sakarya İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri