1987 Yılı Rize Seçim Sonuçları

Yıl :
1987
Katılım Oranı:
% 87,16
Toplam Sandık Sayısı :
758
Milletvekili Sayısı:
4
Toplam Seçmen Sayısı :
195103
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
170049
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
166683
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
333
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861987 Yılı Rize İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 30
51,616
%30
4 - LİSTE
% 24
39,996
%23
0
% 18
30,479
%18
0
% 14
23,773
%14
0
% 9
15,638
%9
0
% 2
4,324
%2
0
% 0
857
%0
0
% 0
0
%0
0


1987 Yılı Rize İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 31
5,139
%31
% 33
1,273
%33
% 42
11,184
%42
% 32
2,878
%32
% 28
1,714
%28
% 31
2,915
%31
% 29
21,261
%28
% 27
6,150
%27

1987 Yılı Rize İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri