1987 Yılı Ordu Seçim Sonuçları

Yıl :
1987
Katılım Oranı:
% 92,26
Toplam Sandık Sayısı :
1409
Milletvekili Sayısı:
7
Toplam Seçmen Sayısı :
358892
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
331114
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
319595
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
639
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861987 Yılı Ordu İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 39
127,175
%39
7 - LİSTE
% 21
69,318
%21
0
% 16
53,018
%16
0
% 12
38,813
%12
0
% 6
20,366
%6
0
% 1
6,165
%1
0
% 1
3,995
%1
0
% 0
745
%0
0


1987 Yılı Ordu İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 27
4,987
%27
% 39
6,968
%39
% 40
21,912
%40
% 34
7,716
%34
% 24
3,117
%24
% 39
5,717
%39
% 45
31,643
%45
% 36
3,403
%36
% 47
10,748
%47
% 47
8,598
%47
% 36
22,120
%36

1987 Yılı Ordu İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri