1987 Yılı Niğde Seçim Sonuçları

Yıl :
1987
Katılım Oranı:
% 94,12
Toplam Sandık Sayısı :
936
Milletvekili Sayısı:
5
Toplam Seçmen Sayısı :
254926
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
239941
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
234168
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
468
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861987 Yılı Niğde İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 36
86,124
%36
3 - LİSTE
% 21
51,039
%21
2 - LİSTE
% 19
45,035
%19
0
% 8
20,753
%8
0
% 8
18,914
%8
0
% 4
10,258
%4
0
% 0
2,045
%0
0
% 0
0
%0
0


1987 Yılı Niğde İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 40
37,607
%40
% 45
14,508
%45
% 30
2,798
%30
% 29
19,320
%29
% 30
5,421
%30
% 41
6,250
%41

1987 Yılı Niğde İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri