1987 Yılı Nevşehir Seçim Sonuçları

Yıl :
1987
Katılım Oranı:
% 93,37
Toplam Sandık Sayısı :
511
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
142860
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
133383
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
130046
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
260
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861987 Yılı Nevşehir İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 33
43,118
%33
1 - LİSTE
% 22
29,655
%22
1 - LİSTE
% 20
27,001
%20
1 - LİSTE
% 10
13,892
%10
0
% 6
8,359
%6
0
% 5
7,035
%5
0
% 0
986
%0
0
% 0
0
%0
0


1987 Yılı Nevşehir İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 44
7,953
%44
% 29
2,440
%29
% 32
4,739
%32
% 42
4,448
%42
% 31
3,928
%31
% 34
16,763
%34
% 42
7,644
%42

1987 Yılı Nevşehir İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri