1987 Yılı Muş Seçim Sonuçları

Yıl :
1987
Katılım Oranı:
% 92,56
Toplam Sandık Sayısı :
547
Milletvekili Sayısı:
4
Toplam Seçmen Sayısı :
117865
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
109098
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
105160
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
210
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861987 Yılı Muş İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 34
35,905
%34
4 - LİSTE
% 19
20,309
%19
0
% 18
19,270
%18
0
% 13
14,309
%13
0
% 8
9,167
%8
0
% 4
4,790
%4
0
% 0
966
%0
0
% 0
444
%0
0


1987 Yılı Muş İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 61
13,098
%61
% 57
9,257
%57
% 27
14,535
%27
% 29
4,147
%29

1987 Yılı Muş İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri