1987 Yılı Muğla Seçim Sonuçları

Yıl :
1987
Katılım Oranı:
% 95,26
Toplam Sandık Sayısı :
1089
Milletvekili Sayısı:
5
Toplam Seçmen Sayısı :
300108
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
285897
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
279079
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
558
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861987 Yılı Muğla İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 33
93,948
%33
2 - LİSTE
% 29
82,273
%29
2 - LİSTE
% 25
71,937
%25
1 - LİSTE
% 7
20,294
%7
0
% 1
5,242
%1
0
% 1
3,367
%1
0
% 0
2,018
%0
0
% 0
0
%0
0


1987 Yılı Muğla İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 46
11,041
%46
% 39
4,821
%39
% 35
1,995
%35
% 35
21,792
%35
% 31
7,802
%31
% 47
6,900
%47
% 33
13,435
%33
% 35
19,653
%35
% 33
3,847
%33
% 34
10,032
%34

1987 Yılı Muğla İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri