1987 Yılı Mardin Seçim Sonuçları

Yıl :
1987
Katılım Oranı:
% 93,53
Toplam Sandık Sayısı :
1159
Milletvekili Sayısı:
6
Toplam Seçmen Sayısı :
236295
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
221002
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
212057
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
424
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861987 Yılı Mardin İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 27
59,043
%27
3 - LİSTE
% 27
58,750
%27
2 - LİSTE
% 21
45,120
%21
1 - LİSTE
% 16
35,972
%16
0
% 5
11,125
%5
0
% 0
1,115
%0
0
% 0
932
%0
0
% 0
0
%0
0


1987 Yılı Mardin İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 40
5,540
%40
% 49
9,021
%49
% 30
4,009
%30
% 31
3,526
%31
% 30
10,251
%30
% 36
3,709
%36
% 31
9,928
%31
% 33
10,304
%33
% 26
5,531
%26
% 45
3,109
%45
% 24
2,519
%24
% 32
3,417
%32

1987 Yılı Mardin İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri