1987 Yılı Manisa Seçim Sonuçları

Yıl :
1987
Katılım Oranı:
% 97,19
Toplam Sandık Sayısı :
2299
Milletvekili Sayısı:
9
Toplam Seçmen Sayısı :
607605
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
590538
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
579568
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
1160
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861987 Yılı Manisa İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 33
193,557
%33
4 - LİSTE
% 28
162,365
%28
3 - LİSTE
% 23
136,590
%23
2 - LİSTE
% 8
49,679
%8
0
% 4
24,757
%4
0
% 1
8,630
%1
0
% 0
3,872
%0
0
% 0
0
%0
0


1987 Yılı Manisa İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 29
26,003
%29
% 30
13,845
%30
% 43
13,271
%43
% 35
9,839
%35
% 40
9,610
%40
% 35
8,569
%35
% 40
41,342
%40
% 31
21,324
%31
% 35
6,932
%35
% 32
11,801
%32
% 35
4,958
%35
% 33
12,675
%33
% 33
20,557
%33

1987 Yılı Manisa İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri