1987 Yılı Malatya Seçim Sonuçları

Yıl :
1987
Katılım Oranı:
% 92,47
Toplam Sandık Sayısı :
1235
Milletvekili Sayısı:
6
Toplam Seçmen Sayısı :
300781
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
278133
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
272100
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
544
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861987 Yılı Malatya İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 58
159,540
%58
5 - LİSTE
% 24
67,700
%24
1 - LİSTE
% 6
16,315
%5
0
% 4
12,636
%4
0
% 3
8,797
%3
0
% 2
5,452
%2
0
% 0
1,552
%0
0
% 0
108
%0
0


1987 Yılı Malatya İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 51
11,568
%51
% 66
6,028
%66
% 58
4,611
%58
% 64
14,658
%64
% 42
8,597
%42
% 45
8,158
%45
% 62
90,310
%62
% 75
12,103
%75
% 53
6,220
%53

1987 Yılı Malatya İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri