1987 Yılı Kütahya Seçim Sonuçları

Yıl :
1987
Katılım Oranı:
% 96,50
Toplam Sandık Sayısı :
1196
Milletvekili Sayısı:
5
Toplam Seçmen Sayısı :
307391
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
296645
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
289170
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
578
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861987 Yılı Kütahya İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 36
104,541
%36
3 - LİSTE
% 26
78,033
%26
2 - LİSTE
% 15
45,636
%15
0
% 9
26,412
%9
0
% 6
19,948
%6
0
% 3
10,208
%3
0
% 1
4,392
%1
0
% 0
0
%0
0


1987 Yılı Kütahya İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 27
4,209
%27
% 28
3,501
%28
% 35
10,666
%35
% 31
11,762
%31
% 42
40,741
%42
% 34
16,054
%34
% 34
17,611
%34

1987 Yılı Kütahya İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri