1987 Yılı Konya Seçim Sonuçları

Yıl :
1987
Katılım Oranı:
% 95,31
Toplam Sandık Sayısı :
3243
Milletvekili Sayısı:
14
Toplam Seçmen Sayısı :
860156
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
819816
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
799612
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
1599
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861987 Yılı Konya İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 38
307,075
%38
12 - LİSTE
% 17
136,721
%17
2 - LİSTE
% 16
135,643
%16
0
% 15
120,259
%15
0
% 6
53,094
%6
0
% 4
37,161
%4
0
% 1
9,503
%1
0
% 0
156
%0
0


1987 Yılı Konya İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 37
18,564
%37
% 34
16,730
%34
% 36
8,627
%36
% 37
12,369
%37
% 41
15,105
%41
% 31
4,755
%31
% 34
21,373
%34
% 37
9,284
%37
% 36
5,349
%36
% 35
10,599
%35
% 34
6,640
%34
% 41
24,584
%41
% 34
8,985
%34
% 36
7,790
%36
% 45
117,858
%45
% 35
5,499
%35
% 26
9,518
%26
% 34
8,032
%34

1987 Yılı Konya İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri