1987 Yılı Kocaeli Seçim Sonuçları

Yıl :
1987
Katılım Oranı:
% 93,54
Toplam Sandık Sayısı :
1561
Milletvekili Sayısı:
7
Toplam Seçmen Sayısı :
437160
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
408914
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
402058
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
804
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861987 Yılı Kocaeli İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 27
110,892
%27
4 - LİSTE
% 27
109,007
%27
2 - LİSTE
% 20
80,582
%20
1 - LİSTE
% 13
53,159
%13
0
% 9
38,373
%9
0
% 1
7,292
%1
0
% 0
2,753
%0
0
% 0
0
%0
0


1987 Yılı Kocaeli İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 31
29,507
%31
% 26
12,892
%26
% 25
6,742
%25
% 32
8,933
%32
% 27
57,021
%27

1987 Yılı Kocaeli İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri