1987 Yılı Kırşehir Seçim Sonuçları

Yıl :
1987
Katılım Oranı:
% 92,89
Toplam Sandık Sayısı :
501
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
124149
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
115328
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
112523
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
225
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861987 Yılı Kırşehir İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 41
46,589
%41
3 - LİSTE
% 29
32,854
%29
0
% 8
10,033
%8
0
% 7
7,902
%7
0
% 6
6,855
%6
0
% 6
6,791
%6
0
% 1
1,499
%1
0
% 0
0
%0
0


1987 Yılı Kırşehir İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 35
6,438
%35
% 45
14,983
%45
% 40
20,112
%40
% 41
4,950
%41

1987 Yılı Kırşehir İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri