1987 Yılı Kırklareli Seçim Sonuçları

Yıl :
1987
Katılım Oranı:
% 96,13
Toplam Sandık Sayısı :
632
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
176994
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
170139
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
168139
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
336
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861987 Yılı Kırklareli İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 35
59,999
%35
2 - LİSTE
% 33
56,175
%33
1 - LİSTE
% 18
30,746
%18
0
% 9
15,540
%9
0
% 2
3,359
%1
0
% 0
1,542
%0
0
% 0
778
%0
0
% 0
0
%0
0


1987 Yılı Kırklareli İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 40
12,636
%40
% 31
1,935
%31
% 33
1,072
%33
% 38
18,149
%37
% 34
13,991
%34
% 36
1,617
%36
% 37
5,465
%37
% 32
6,297
%32

1987 Yılı Kırklareli İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri