1987 Yılı Kayseri Seçim Sonuçları

Yıl :
1987
Katılım Oranı:
% 93,84
Toplam Sandık Sayısı :
1609
Milletvekili Sayısı:
8
Toplam Seçmen Sayısı :
432169
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
405553
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
396519
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
793
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861987 Yılı Kayseri İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 44
177,110
%44
8 - LİSTE
% 17
67,421
%17
0
% 14
58,206
%14
0
% 9
36,781
%9
0
% 6
27,170
%6
0
% 6
26,172
%6
0
% 0
3,492
%0
0
% 0
167
%0
0


1987 Yılı Kayseri İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 47
11,044
%47
% 41
12,552
%41
% 52
4,354
%52
% 35
3,671
%35
% 48
112,931
%48
% 39
9,661
%39
% 41
4,851
%41
% 23
2,346
%23
% 40
6,815
%40
% 32
5,934
%32
% 36
3,951
%36

1987 Yılı Kayseri İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri