1987 Yılı Kastamonu Seçim Sonuçları

Yıl :
1987
Katılım Oranı:
% 92,73
Toplam Sandık Sayısı :
1389
Milletvekili Sayısı:
4
Toplam Seçmen Sayısı :
255380
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
236811
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
230130
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
460
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861987 Yılı Kastamonu İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 36
85,060
%36
4 - LİSTE
% 24
56,828
%24
0
% 16
37,319
%16
0
% 12
28,804
%12
0
% 4
10,322
%4
0
% 3
8,500
%3
0
% 1
3,044
%1
0
% 0
253
%0
0


1987 Yılı Kastamonu İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 38
783
%38
% 30
5,729
%30
% 28
3,752
%28
% 38
2,409
%38
% 39
2,473
%39
% 41
7,675
%41
% 34
3,352
%34
% 49
6,273
%49
% 41
7,490
%41
% 37
3,640
%37
% 35
19,887
%35
% 34
10,821
%34
% 44
12,002
%44

1987 Yılı Kastamonu İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri