1987 Yılı Kars Seçim Sonuçları

Yıl :
1987
Katılım Oranı:
% 88,77
Toplam Sandık Sayısı :
1208
Milletvekili Sayısı:
6
Toplam Seçmen Sayısı :
293537
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
260559
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
250356
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
501
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861987 Yılı Kars İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 36
92,294
%36
4 - LİSTE
% 34
85,706
%34
2 - LİSTE
% 12
30,327
%12
0
% 7
19,840
%7
0
% 4
10,284
%4
0
% 1
4,755
%1
0
% 1
4,498
%1
0
% 1
2,652
%1
0


1987 Yılı Kars İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 39
2,492
%39
% 39
7,767
%39
% 44
9,289
%44
% 33
3,953
%33
% 51
4,634
%51
% 36
7,202
%36
% 52
6,920
%52
% 39
12,431
%39
% 49
8,135
%49
% 39
16,196
%39
% 43
4,109
%43
% 41
8,540
%41
% 37
4,796
%37
% 42
3,230
%42
% 41
4,355
%41

1987 Yılı Kars İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri