1987 Yılı Kahramanmaraş Seçim Sonuçları

Yıl :
1987
Katılım Oranı:
% 93,44
Toplam Sandık Sayısı :
1283
Milletvekili Sayısı:
7
Toplam Seçmen Sayısı :
339031
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
316793
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
310111
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
620
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861987 Yılı Kahramanmaraş İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 29
91,362
%29
4 - LİSTE
% 22
70,072
%22
2 - LİSTE
% 20
62,491
%20
1 - LİSTE
% 13
42,829
%13
0
% 10
31,009
%9
0
% 3
10,028
%3
0
% 0
2,320
%0
0
% 0
0
%0
0


1987 Yılı Kahramanmaraş İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 27
9,800
%27
% 29
5,834
%29
% 33
17,711
%33
% 42
9,122
%42
% 33
40,992
%33
% 48
17,659
%48
% 34
6,965
%34

1987 Yılı Kahramanmaraş İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri