1987 Yılı İzmir Seçim Sonuçları

Yıl :
1987
Katılım Oranı:
% 93,49
Toplam Sandık Sayısı :
4741
Milletvekili Sayısı:
19
Toplam Seçmen Sayısı :
1436266
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
1342730
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
1319412
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
2638
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861987 Yılı İzmir İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 35
472,308
%35
8 - LİSTE
% 35
469,367
%35
10 - LİSTE
% 15
206,556
%15
1 - LİSTE
% 9
121,559
%9
0
% 2
30,186
%2
0
% 0
13,009
%0
0
% 0
6,114
%0
0
% 0
313
%0
0


1987 Yılı İzmir İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 39
8,107
%39
% 34
8,837
%34
% 32
18,249
%32
% 36
44,037
%36
% 42
5,376
%42
% 38
5,123
%38
% 39
3,313
%39
% 47
2,318
%47
% 41
84,724
%41
% 30
8,868
%30
% 35
5,507
%35
% 34
7,749
%34
% 36
12,309
%36
% 40
141,864
%40
% 39
82,347
%39
% 30
24,481
%30
% 42
3,434
%42
% 39
5,118
%39
% 32
13,509
%32
% 34
11,061
%34
% 37
6,384
%37

1987 Yılı İzmir İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri