1987 Yılı İstanbul Seçim Sonuçları

Yıl :
1987
Katılım Oranı:
% 89,68
Toplam Sandık Sayısı :
11112
Milletvekili Sayısı:
45
Toplam Seçmen Sayısı :
3544389
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
3178552
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
3111132
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
6223
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861987 Yılı İstanbul İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 39
1,235,123
%39
31 - LİSTE
% 29
928,459
%29
14 - LİSTE
% 11
368,678
%11
0
% 10
313,242
%10
0
% 6
213,544
%6
0
% 1
36,805
%1
0
% 0
12,755
%0
0
% 0
2,526
%0
0


1987 Yılı İstanbul İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 54
6,901
%54
% 43
100,141
%43
% 36
166,625
%36
% 46
54,962
%46
% 37
28,284
%37
% 39
48,849
%39
% 40
27,904
%40
% 41
15,812
%41
% 37
73,697
%37
% 44
116,250
%44
% 37
57,184
%37
% 43
141,930
%43
% 34
109,789
%34
% 35
28,155
%35
% 53
6,286
%53
% 37
13,671
%37
% 40
108,487
%40
% 37
101,790
%37
% 34
18,180
%34
% 39
30,003
%39

1987 Yılı İstanbul İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri