1987 Yılı Isparta Seçim Sonuçları

Yıl :
1987
Katılım Oranı:
% 96,29
Toplam Sandık Sayısı :
724
Milletvekili Sayısı:
4
Toplam Seçmen Sayısı :
195756
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
188502
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
184179
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
368
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861987 Yılı Isparta İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 60
110,946
%60
4 - LİSTE
% 19
35,573
%19
0
% 10
19,572
%10
0
% 3
6,345
%3
0
% 2
5,486
%2
0
% 2
5,176
%2
0
% 0
1,081
%0
0
% 0
0
%0
0


1987 Yılı Isparta İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 81
3,169
%81
% 62
13,790
%62
% 51
5,503
%51
% 54
7,276
%54
% 65
43,812
%65
% 46
7,998
%46
% 67
6,025
%67
% 68
6,723
%68
% 59
2,112
%59
% 53
14,506
%53

1987 Yılı Isparta İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri