1987 Yılı İçel Seçim Sonuçları

Yıl :
1987
Katılım Oranı:
% 93,84
Toplam Sandık Sayısı :
1821
Milletvekili Sayısı:
9
Toplam Seçmen Sayısı :
544156
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
510633
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
500018
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
1000
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861987 Yılı İçel İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 35
179,786
%35
5 - LİSTE
% 33
169,473
%33
4 - LİSTE
% 17
88,042
%17
0
% 4
21,912
%4
0
% 3
19,899
%3
0
% 3
17,713
%3
0
% 0
3,069
%0
0
% 0
124
%0
0


1987 Yılı İçel İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 32
11,213
%32
% 35
15,654
%35
% 32
6,995
%32
% 41
83,854
%41
% 38
10,679
%38
% 39
18,497
%39
% 37
45,412
%37

1987 Yılı İçel İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri