1987 Yılı Hatay Seçim Sonuçları

Yıl :
1987
Katılım Oranı:
% 94,16
Toplam Sandık Sayısı :
1553
Milletvekili Sayısı:
9
Toplam Seçmen Sayısı :
466146
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
438925
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
428581
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
857
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861987 Yılı Hatay İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 32
140,073
%32
5 - LİSTE
% 30
131,832
%30
3 - LİSTE
% 20
86,113
%20
1 - LİSTE
% 6
28,748
%6
0
% 6
26,002
%6
0
% 3
13,479
%3
0
% 0
2,214
%0
0
% 0
120
%0
0


1987 Yılı Hatay İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 37
8,412
%37
% 31
17,253
%31
% 35
6,375
%35
% 35
40,693
%35
% 36
13,289
%36
% 43
47,946
%43
% 30
8,217
%30
% 50
17,892
%50
% 48
5,250
%48

1987 Yılı Hatay İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri