1987 Yılı Hakkari Seçim Sonuçları

Yıl :
1987
Katılım Oranı:
% 95,27
Toplam Sandık Sayısı :
310
Milletvekili Sayısı:
2
Toplam Seçmen Sayısı :
62064
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
59129
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
57728
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
116
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861987 Yılı Hakkari İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 35
20,755
%35
1 - LİSTE
% 31
18,161
%31
1 - LİSTE
% 17
10,352
%17
0
% 11
6,369
%11
0
% 2
1,620
%2
0
% 0
259
%0
0
% 0
212
%0
0
% 0
0
%0
0


1987 Yılı Hakkari İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 40
3,270
%40
% 53
3,007
%53
% 31
4,457
%31
% 75
5,061
%75
% 65
4,876
%65
% 36
5,660
%36

1987 Yılı Hakkari İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri