1987 Yılı Gümüşhane Seçim Sonuçları

Yıl :
1987
Katılım Oranı:
% 87,16
Toplam Sandık Sayısı :
669
Milletvekili Sayısı:
3
Toplam Seçmen Sayısı :
123429
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
107583
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
104457
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
209
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861987 Yılı Gümüşhane İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 48
50,830
%48
3 - LİSTE
% 19
20,067
%19
0
% 13
13,773
%13
0
% 9
9,949
%9
0
% 4
4,876
%4
0
% 3
3,916
%3
0
% 1
1,046
%1
0
% 0
0
%0
0


1987 Yılı Gümüşhane İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 58
22,022
%58
% 46
10,302
%46
% 37
7,334
%37
% 47
5,122
%47
% 41
5,952
%41

1987 Yılı Gümüşhane İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri