1987 Yılı Giresun Seçim Sonuçları

Yıl :
1987
Katılım Oranı:
% 91,07
Toplam Sandık Sayısı :
979
Milletvekili Sayısı:
5
Toplam Seçmen Sayısı :
239904
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
218479
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
213031
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
426
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861987 Yılı Giresun İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 42
89,843
%42
3 - LİSTE
% 22
47,169
%22
2 - LİSTE
% 16
35,679
%16
0
% 7
15,958
%7
0
% 6
14,317
%6
0
% 3
7,850
%3
0
% 0
2,113
%0
0
% 0
102
%0
0


1987 Yılı Giresun İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 55
6,266
%55
% 38
13,773
%38
% 46
7,236
%46
% 39
8,287
%39
% 37
2,953
%37
% 44
8,884
%44
% 42
6,561
%42
% 36
17,136
%36
% 47
6,016
%47
% 48
12,531
%48

1987 Yılı Giresun İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri