1987 Yılı Gaziantep Seçim Sonuçları

Yıl :
1987
Katılım Oranı:
% 94,59
Toplam Sandık Sayısı :
1782
Milletvekili Sayısı:
8
Toplam Seçmen Sayısı :
438776
Nüfus:
1849478
Toplam Kullanılan Oy :
415052
Seçmen / Nüfus Oranı:
% 64,56
Toplam Geçerli Oy :
404324
GSYİH Payı:
% 3,05
Gümrük K. Geçerli Oyundaki Payı
808
Değer (000.000 TL):
2147483647
Kişi Başına GSYİH (TL):
2063558157
Kişi Başına GSYİH (USD):
32861987 Yılı Gaziantep İl Oyların Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
 
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
M.V. Sayısı
% 36
147,244
%36
6 - LİSTE
% 31
125,853
%31
2 - LİSTE
% 16
67,553
%16
0
% 6
26,023
%6
0
% 5
21,442
%5
0
% 3
12,987
%3
0
% 0
3,222
%0
0
% 0
0
%0
0


1987 Yılı Gaziantep İli İlçe Oylarının 1. Partiye Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları:
İlçe
Parti Adı
Oy Oranı
Toplam Oy
Grafik
% 40
5,015
%40
% 30
11,527
%30
% 45
19,402
%45
% 35
86,667
%35
% 36
16,373
%36
% 40
6,759
%40
% 37
2,972
%37

1987 Yılı Gaziantep İli Milletvekilleri:
Parti Adı
Milletvekilleri